hero-press overview share print facebook linkedin twitter

To najlepšie z prírody

O spoločnosti HERO

Sme medzinárodná, rodinná firma s viac ako 130ročnou skúsenosťou so spracovaním ovocia, vývojom a výrobou detskej výživy. Všetky výrobky sú vyrábané v súlade s prírodou, so zreteľom na čerstvosť a v tom najčistejšom prostredí.

V Českej a Slovenskej republike pôsobí spoločnosť HERO od roku 2004. Našimi hlavnými značkami sú dojčenské mlieka a príkrmy pre dojčatá Sunar, cereálne tyčinky Corny a džemy Schwartau.

Medzinárodná rodina

Vo všetkých dcérskych spoločnostiach po celom svete naši zamestnanci dostávajú príležitosť pracovať s ľuďmi z rôznych kultúr a prostredí. Všetci sa navzájom poznáme: od tých, ktorí pracujú na miestnych pozíciách, po tých, ktorí sú zapojení do medzinárodných projektových tímov. Naša spoločnosť ponúka zamestnancom otvorený a neformálny prístup v rodinnej atmosfére.

Dôraz na kvalitu

Jedným z hlavných poslaní našej spoločnosti je stavať na tomto dedičstve a vyrábať tak čo najkvalitnejšie produkty z prvotriednych prírodných surovín, aby čo najlepšie vyhovovali našim spotrebiteľom.

V roku 2015 sa našej spoločnosti podarilo získať certifikát ISO 9001, čo je zavedenie systémumanagementu kvality. Týmto certifikátom ISO 9001 preukazujeme, že naše produkty spĺňajú požiadavky našich zákazníkov a zodpovedajú platným legislatívnym normám.