hero-press overview share print facebook linkedin twitter

Zoznámte sa, toto sú naše HERO Hodnoty !

Create wow, Everyone Hero, Nourish others, Take responsibility

Po dlhom procese rozhovorov a prieskumov, do ktorých sa zapojilo približne 25% všetkých našich zamestnancov, boli v Hero predstavené štyri nové hodnoty. Tie odrážajú súčasnú podobu našej spoločnosti a zároveň utvárajú spoločnosť, ktorú chceme budovať v budúcnosti.

Hodnoty sa v priebehu času menia, a to ako u nás ako jednotlivcov, tak u organizácii, ako je Hero. Môžeme pôsobiť v rôznych geografických oblastiach s rôznymi spôsobmi myslenia a jednania, ale práve zdieľané hodnoty nás prepájajú a utvárajú našu firemnú kultúru.

Pozrite sa nižšie na jednoduché predstavenie jednotlivých hodnôt. Ktorá je vám najbližšia?